Privacyverklaring

Studio CQ beschermt en respecteert jouw privacy. Alle persoonlijke gegevens die door jou aan mij worden verstrekt, worden enkel binnen Studio CQ gebruikt.

Studio CQ gebruikt jouw gegevens zodat ik contact met je op kan nemen i.v.m. het beantwoorden van de door jouw gestelde vragen, het verschaffen van informatie over de diensten en producten van Studio CQ of om je op de hoogte te brengen van speciale gebeurtenissen en/of gelegenheden.

Ik heb deze privacy verklaring opgesteld om aan jou kenbaar te maken welke gegevens Studio CQ precies verzamelt en voor welke doeleinden. Indien ik persoonsgegevens verwerk van klanten, beoordeel ik bij iedere verwerking of Studio CQ verwerker of verwerkingsverantwoordelijke is. Ook wijs ik je met deze privacyverklaring op de rechten, plichten, risico’s en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Tot slot laat ik je in deze privacy verklaring weten welke rechten je als betrokkene hebt en hoe je deze kunt uitoefenen.

Door het gebruiken van de website van Studio CQ, gaat je akkoord met mijn privacy beleid.

Contactgegevens

Studio CQ
Pelgrimstraat 25
5391 BL Nuland
06 – 305 826 95
info@studiocq.nl

Vragen op het gebied van privacy kun je stellen via: info@studiocq.nl

Soorten gegevens die worden verzameld

Ik maak bij mijn dienstverlening gebruik van persoonsgegevens. Hierbij verzamel ik persoonsgegevens bij het versturen van nieuwsbrieven, verbetering van de website, adviseren en contact opnemen. Hieronder licht ik toe welke gegevens ik per onderdeel verzamelen.

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Als je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief van Studio CQ, stuurt ik je per e-mail nieuwsbrieven. Voor het versturen van een nieuwsbrief verzamel ik jouw e-mailadres en je voor- en achternaam.
Ik verstuur nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen Studio CQ en de verschillende onderwerpen waarin ik adviseer. Ook is de nieuwsbrief voor commerciële doeleinden bedoeld.

De e-mailadressen voeg ik alleen met expliciete toestemming toe aan een adressenlijst voor nieuwsbrieven. Je kunt op ieder moment de toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief of overige informatie intrekken.

 • Het verbeteren van de website

Voor het verbeteren van de website maakt ik gebruik van Google Analytics. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:

 • Duur van websitebezoek
 • Pagina’s die door jou zijn bezocht
 • Het aantal bezoekers op mijn website

Van belang hierbij is om te weten dat deze gegevens anoniem zijn en niet gebonden zijn aan jouw persoonlijke gegevens. Om deze gegevens te anonimiseren, zijn de volgende maatregelen getroffen:

 • Er is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google;
 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ is uitgezet;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 
 • Opt-out

Als je het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kun je hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden. Met deze plugin telt jouw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

 • Adviseren en contact opnemen

Studio CQ houdt zich met name bezig met het bouwen, onderhouden en hosten van websites. Ik doe dat met name voor bedrijven, van wie ik bedrijfsgegevens verzamel. Aangezien ik ook te maken heb met contactpersonen, eenmanszaken en particulieren, verzamel ik in bepaalde gevallen persoonsgegevens.

Via mijn contactformulier op de website kun je een vraag stellen. In dat geval ga je ermee akkoord dat ik jouw naam, vraag en e-mail verzamel.

Wat betreft de bovengenoemde onderdelen is van belang om te weten dat ik niet altijd alle gegevens gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor ik de gegevens verwerk.

Ik verwerk de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, vraag ik hiervoor expliciete toestemming.Studi

Bijzondere en/of gevoelige persoongegevens

Studio CQ verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid.

Ik heb niet de intentie om via de website of haar diensten gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Mocht je ervan overtuigd zijn dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op, dan zal ik deze informatie verwijderen.

Gegevensverwerking

Via de diensten van Studio CQ (waaronder niet uitsluitend de website van Studio CQ) worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. Ik gebruik de gegevens onder andere doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van Studio CQ. De verwerking hiervan gebeurt slechts voor het uitvoeren van de werkzaamheden zoals ik ben overeengekomen met mijn klanten.

Grondslag en doeleinden gegevensverwerking

Indien je een overeenkomst aan gaat met Studio CQ verstrek je uit eigen wil de gegevens om de overeenkomst uit te laten voeren. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken.

Ik gebruikt jouw gegevens om diensten te verrichten, voor de uitvoering van de overeenkomst, diensten te verbeteren, support te verlenen, relatiebeheer en nakoming van wettelijke verplichtingen.

Toestemming

Ik zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete toestemming, dan heb je als betrokkene altijd het recht om de toestemming in te trekken. Indien ik een nieuwsbrief verzend, zal ik dit uitsluitend doen indien ik hiervoor expliciete en ondubbelzinnige toestemming heeft ontvangen.

Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht en bewaarplicht

 • Het versturen van nieuwsbrieven

Studio CQ slaat jouw e-mail en naam op in Laposta. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Je hebt namelijk de mogelijkheid om je uit te schrijven wanneer je dat wilt. Je kunt te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan via de link onder de nieuwsbrieven, maar ook door een mail te versturen naar: info@studiocq.nl

 • Verbetering website

De gegevens die via Google Analytics worden verzameld zijn anoniem en kunnen daarom voor onbepaalde tijd worden bewaard.

 • Adviseren en contact opnemen

Voor vrijwel alle overeenkomsten die een klant met Studio CQ aan gaat, geldt een wettelijke bewaarplicht. Op basis van de wet dien ik bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Daarnaast dien ik de gegevens met betrekking tot de bedrijfsvoering en de verkoopadministratie 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Studio CQ zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn.

Voor overige gegevens hanteer ik een bewaartermijn van 5 jaar vanaf het moment van vastlegging. Indien het noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst of wettelijke plicht, bewaar ik de gegevens langer. Dit zal ik in dat geval aan je kenbaar maken.

Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Studio CQ verwerkt jouw gegevens ook omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan ik de diensten niet verrichten. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het telefonisch contact om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan ik gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor Studio CQ zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. Ik zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met jouw privacybelang. Dit gerechtvaardigd belang van Studio CQ is onder andere gelegen in het commerciële belang. Je moet hierbij denken aan het aanbieden van onze diensten. Je e-mail heb ik bijvoorbeeld nodig om een nieuwsbrief te versturen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maak ik gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over je gegevens. Ik maak afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit leg ik vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Voor het verzenden van nieuwsbrieven maak ik gebruik van ActiveCampaign. Als je contact opneemt via de formulieren op de website van Studio CQ worden deze mails niet opgeslagen op de servers van onze provider. De overige e-mailberichten en contactgegevens worden opgeslagen op servers van Office 365.

Beveiliging persoonsgegevens

Studio CQ respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik doe mijn uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neem passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Ik beveilig de gegevens onder andere door virusscanners, updates, https, ssl, etc.. Als ik (sub-)verwerkers inschakel, verplicht ik deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met je gegevens te werken.

Rechten voor u als betrokkene

Je mag me inzage verzoeken in jouw persoonsgegevens. Ook kun je me verzoeken jouw persoons­gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

Je kunt me te allen tijde een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar: info@studiocq.nl. Geef in jouw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens jouw verzoek ziet en van welk recht je gebruik wenst te maken. Ik probeer binnen een termijn van 4 weken te reageren. De eventueel daarmee gepaarde gaande kosten komen voor jouw rekening.

Klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je van mening bent dat Studio CQ niet op een juist manier met jouw gegevens omgaat.

Cookies

Op de van Studio CQ maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die onze website op jouw computer, mobiele telefoon of tablet plaatst. Met cookies sla ik informatie over jouw websitebezoek op. Door het plaatsen van de cookies worden persoonsgegeven verwerkt. Cookies kunnen ervoor zorgen dat je bij een volgend websitebezoek wordt herkend. Ik gebruik de volgende cookies:

Analytische cookies:
Voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren. Zoals eerder in deze privacyverklaring aan je kenbaar is gemaakt dat ik hiervoor Google Analytics gebruik. Ik verwerk de gegevens anoniem.

Functionele cookies:
Voor de werkbaarheid van de website
Door het gebruik van mijn diensten en de website stem je ermee in dat ik cookies plaatsen en uitlezen op de websites. Deze functionele cookies plaats ik altijd, omdat deze noodzakelijk zijn op de website goed te laten werken. Jouw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat je deze intrekt. Als je akkoord gaat met het plaatsen van de cookies, dan plaats ik ook een aantal andere niet-functionele cookies zoals:

 • Het verbeteren van mijn website
 • Het tonen van social media buttons


Wat Google met de verzamelde gegevens doet, is opgenomen in hun privacy verklaringen. De link naar de privacyverklaring van Google is bijgevoegd. 
De door jouw verstrekte persoonlijke gegevens, verstrek ik nooit aan voornoemde partijen.

Cookies voor integratie social media
Op mijn website toon ik berichten en blogs die je via een social media button kunt delen. De social-media-bedrijven, zoals Youtube, Facebook, Instagram, Google en Linkedin, plaatsen cookies, zodat ze je kunnen herkennen indien je inlogt op hun netwerk. Zij verzamelen zo gegevens over de pagina die je deelt. Ik verwijs je daarom naar de volgende privacyverklaringen:

Wijzigingen

De privacy verklaring zal soms een wijziging ondergaan in verband met gewijzigde wetgeving en/of opvatting. Studio CQ behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

Vragen of opmerkingen

Mocht je vragen en/of opmerkingen hebben over het gebruik van persoonsgegevens door Studio CQ, neem dan contact met me op via: info@studiocq.nl

Linda Litjens